۱۳۹۱ فروردین ۳۱, پنجشنبه

کیک با تزئین میوه

خیلی وقت بود میخواستم بیام اینجا اما این مدت اینقدر سرم شلوغ بود که وقت غذا درست کردن هم نداشتم  ،خدا رو شکر کارها تا اینجا به خوبی پیش رفت امیدوارم بقیه کارها هم به خوبی پیش بره.

این کیک رو چند وقت پیش برای یکی از دوستانم درست کردم  شما میتونید به سلیقه خودتون تزئین کنید.